BÖLCSŐDEI ÉLET


 

Bölcsődei beiratkozás

 

A mini bölcsődébe történő felvétel kérelemre történik, melyet a szülő/törvényes képviselő terjeszthet elő. Az ellátás igénybe vételére irányuló "Bölcsődei felvételi kérelmet" az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani, a jogosultságokat igazoló dokumentumokkal egyidejűleg.

A felvételi kérelemhez csatolni kell:

A felvételről vagy a kérelem elutasításáról a szükséges dokumentumok beérkezését követően dönt az intézményvezető, melyről értesítést küld a szülő/törvényes képviselő részére, a beiratkozás napjának megjelölésével.

 

Bölcsődei felvételi kérelem

Jövedelemnyilatkozat